Huidige woningmarkt: wat zijn de ontwikkelingen?

6 jaar geleden
Inmiddels is het november en dat betekent dat Prinsjesdag al weer een paar weken achter ons ligt. Kijken we terug, dan zien we een aantal nieuwe maatregelen die betrekking hebben op de woningmarkt. Deze hebben als doel de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Het is wel de vraag hoe snel de effecten hiervan merkbaar zijn. Ondanks dat er sinds lange tijd weer beweging zit in de woningmarkt, is het nog wel te merken dat er een tekort is aan woningen in Nederland. Onlangs stond in het nieuws dat het aantal beschikbare woningen het laagst is sinds dertien jaar. Daarnaast is de bouw nog herstellende van de crisis. Het nieuwe kabinet wil verbeteringen aanbrengen in de woningmarkt door onder andere het woonbeleid te regionaliseren en de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen. Positief effecten maar wel op lange termijn Het aantal verkochte woningen in bijvoorbeeld de regio’s Zuidoost-Groningen en Noord-Limburg stijgen hard. In een nieuwe omgevingswet is nu vastgelegd dat gemeenten de ruimte moeten krijgen een eigen strategie te bepalen. Daarnaast zorgt de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek ervoor dat het kopen van een huis aantrekkelijker is, vooral nu de hypotheekrente zeer laag staat. Het is positief dat het kabinet zich de krapte op de woningmarkt aantrekt en daar iets aan wil doen. Het lijkt er wel op dat het nog even kan duren voordat de effecten van deze maatregelen merkbaar zijn. Het gaat namelijk om maatregelen die pas over een langere termijn effect hebben. Toch zijn er ook op dit moment koopwoningen te vinden die voldoen aan je eisen en wensen! Wel is de concurrentie van kopers groot ! Schakel daarom een ervaren NVM-Aankoopmakelaar in