Tweede Kamer heeft woningmarkt hoog op de agenda

6 jaar geleden
De Tweede Kamer heeft het afgelopen half jaar niet stilgezeten. Er zijn hoorzittingen georganiseerd over de problematiek van de starters en over de bouwopgave en talloze Kamervragen gesteld. Tijdens het eerste inhoudelijke debat met de minister (waarbij de NVM als toehoorder aanwezig was) werd een grote lijst met opgaven en problemen op het bord van de nieuwe minister gelegd. Helder is dat de Tweede Kamer de verantwoordelijkheid van het Rijk voor het goed functioneren van de woningmarkt niet als iets vrijblijvends ziet. De PVV pleitte voor harde taakstellingen vanuit het Rijk, andere partijen pleitten voor een “offensieve woonagenda” (GroenLinks), een “woningmarktoffensief” (SP) en “bouwen, bouwen, bouwen” (VVD). Ook termen als “een nieuwe woningnood” (DENK) en “code rood voor de bouwopgave” (CDA) vlogen over de tafel. De minister gaf aan in gesprek te gaan met de verschillende regio’s om alle knelpunten te inventariseren, maar benadrukte ook dat de meeste problemen lokaal moeten worden opgelost en dat minister daarbij slechts een rol heeft als aanjager. De minister heeft bij haar aantreden aangekondigd meer regie te zullen nemen op de woningmarkt, de komende tijd zal moeten blijken hoe deze regie concreet zal worden ingevuld. Eind januari staat alweer een nieuw groot debat over de woningmarkt gepland en nog meer debatten over verschillende deelonderwerpen zijn al aangevraagd. Moties De Tweede Kamer nam een groot aantal moties aan waarmee de minister alvast aan het werk wordt gezet: Er is onder andere gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om de NHG-premie te verlagen en om het mogelijk te maken om deze premie toch mee te kunnen financieren. Nu de maximale Loan-To-Value (LTV) daalt naar 100% moeten kopers de NHG-premie volledig uit eigen middelen betalen, met als gevolg dat steeds meer kopers nu afzien van NHG. Ook is gevraagd om een oplossing te zoeken voor studenten die vanwege hun studielening moeilijk aan een hypotheek kunnen komen en om het makkelijker te maken voor ouderen om hun overwaarde te verzilveren. Tijdens de hoorzitting over de bouwopgave bleek het gebrek aan harde plancapaciteit een van de grootste knelpunten. De minister moet de Kamer daarom halfjaarlijks informeren over zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ plancapaciteit. Gemeenten zouden meer nieuwbouw moeten plannen dan strikt noodzakelijk is, vanuit de ervaring dat een deel van de plannen vertraging zal oplopen of alsnog geschrapt wordt.