Wetsvoorstel vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

2 jaar geleden
Het voorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting is onderdeel van dit plan. De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning door starters is één van de belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel. Vrijstelling overdrachtsbelasting Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting indien zij aan de volgende eisen voldoen: 1. De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan vijfendertig jaar, en 2. De verkrijger heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en 3. De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken. Let wel ! Het is een wetsvoorstel,dus (nog) niet definitief