Advisering

Advisering bij het realiseren van :

* (tijdelijke) Mantelzorgwoning

* beleggen in verhuurd onroerend goed (bijvoorbeeld appartementen)

* herbestemming van Onroerend goed (kantoorfunctie omzetten naar Wonen)

* Herontwikkeling inbreidingslocaties)

*  Begeleiden wijzigen bestemming van bedrijfsmatig/agrarisch naar Wonen et cetera...... 

Bel of mail ons voor een gratis eerste informatieve gesprek.

Advisering